پایان نامه

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 16تا 20 با شماره ذیل تماس بگیرید...

 

0581-2244899

مطالعات موزه

فصل اول: مطالعات پایه

تعریف موزه

معنای لغوی و اصطلاحی موزه

تاریخچه موزه

اهداف موزه

عمده فعالیتهای موزه

وظایف موزه

گردآوری

ثبت و ضبط

نگهداری

موزه ونمایش و عرضه آثار

موزه وآموزش

موزه و جامعه

 خدمت به جامعه

موزه و فرهنگ

انواع موزه (از نظر محتوا

انواع موزه ها (از نظر ساخت

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢


پایان نامه

 

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 16تا 20 با شماره ذیل تماس بگیرید...

 

0581-2244899

 

مطالعات خانه کودک

 مقدمه

 الگوی طرح

روند طراحی

 فصل اول"اقلیم

 فصل دوم"بررسی ساختار خانه

فصل سوم"شناخت کودک 

 فصل چهارم"نمونه ها ومصادیق

 فصل پنجم"بررسی ظوابط واستاندارده

  
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢


پایان نامه

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 16تا 20 با شماره ذیل تماس بگیرید...

0581-2244899

 

کتابخانه

مقدمه

فصل اول:مطالعات پایه(تعریف وتاریخچه)

3-4- تاریخچه کتابخانه

1-3-4- مروری گذرا بر تاریخچه بنای کتابخانه در جهان 

2-3-4- تاریخچه کتابخانه در ایران 

1-2-3-4- اولین کتابخانه عمومی در ایران 

2-2-3-4- کتابخانه‌های عمومی ایران به معنای امروزی

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢


پایان نامه معماری

 درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه همراه با فایل اتوکد صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 16تا 20 با شماره ذیل تماس بگیرید...

0581-2244899

موزه هنر های معصر

بخش اول (مطالات پایه

فصل اول: ارتباط         

1-1تاریخچه ارتباط      

1-2ارتباط و ارکان      

1-3مفهوم ارتباط       

1-4انواع ارتباط          

1-5ابزار ارتباط           

1-6ارتباط میان چه کسانی     

1-7شرایط ارتباط       

1-8هدف نتایج ارتباط

1-9ارتباط وتاثیر در اجتماع   

نتیجه گیری    

 

فصل دوم:هنر 

2-1هنر بهترین ابزار ارتباط 

....

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠


پایان نامه معماری

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه همراه با فایل اتوکد(2بعدی 3 بعدی)  شامل انواع هتل و میهمان سرا و مجتمع بین راهی و ... آماده ارئه نهایی با شماره ذیل تماس بگیرید.صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 16تا 20

 

0581-2244899


 

 پایان نامه هتل

فصل اول

معانی و ریشه واژه هتل

هتل‌‌داری

تاریخچه هتل

سیر تحول هتل در اروپا

گراند هتل

هتل‌های امروزی

تاریخچه هتلداری

تاریخچه پذیرایی و هتل‌داری در ایران

منازل، مساجد و خانقاه‌های مهمان‌خانه‌ای

سرا، تیم و تیمچه

سرگذشت مهمانخانه‌ها

تاریخچه هتل در ایران معاصر

.......

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٦


پایان نامه معماری

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه آماده ارئه نهایی با شماره ذیل تماس بگیرید...صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر هاساعت 16تا 20

 

0581-2244899

 

نمایشگاه بین المللی

فصل اول: سرچشمه وتاریخچه نمایشگاه

-     نمایشگاه های بین المللی

-     انواع نمایشگاه         

-     لزوم،نقش واهداف مراکز بازرگانی ونمایشگاهی

-     اولین نمایشگاه های تجاری بین المللی امروزین

-     نمایشگاه های جهانی در قرنی که گذشت

-     تاریخچه نمایشگاه در ایران

-     اتحادیه نمایشگاه های جهانی وعضویت ایران در آن

-     نمایشگاه بین المللی تهران

-     نمایشگاه بین المللی مشهد

....................

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٦


پایان نامه معماری

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه همراه با فایل اتوکد(2بعدی 3 بعدی) و 3dsmax شامل مجمتمع های مسکونی،واحد های مسکونی ، ویلایی ، آپارتمانی و ... آماده ارئه نهایی با شماره ذیل تماس بگیریدصبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر هاساعت 16تا 20...

0581-2244899  

پا یان نامه مسکونی

فصل اول : چارچوب طرح وپژوهش

فصل دوم : مطالعات محیطی

فصل سوم : بررسی ابعاد نظریه ای

فصل چهارم : آسیب شناسی مسکن و شهر نشینی

فصل پنجم : مبانی نظری

فصل ششم: تدوین اهداف، اصول و معیارهای طراحی

فصل هفتم : برنامه ریزی کالبدی

فصل هشتم : الگوهای طراحی ( نمونه ها)

  
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٦


پایان نامه معماری

درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه همراه با فایل اتوکد(فاز 1و فاز 2) و 3dsmax آماده ارئه نهایی با شماره ذیل تماس بگیریدصبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر هاساعت 16تا 20...

0581-2244899   

تجاری اداری...

 گام اول :

 پروپزال

گام دوم :

١- مطالعات پایه

فضای شهری

ادارک فضای  شهری

فضای شهری وزندگی شهروندان

فضای شهری و ساخت فضائی شهر

میدان

خیابان

پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space

شناخت بازار ایرانی

شناخت فضاهای تجاری معاصر

شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه)

2- مطالعات تکمیلی

....

 

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٦