بازار ایرانی

شناخت بازار ایرانی

تعریف بازار

فضایی که در آن کالاهایی برای فروش یا تولید و فروش عرضه شود ومحل تجمع واغلب مسیری ارتباطی نیز باشد، بازار خوانده می شود.

پروفسور « هاری» بازراررا چنین تعریف می نماید: بازار عبارتست از محل یا مکانی که در آنجا عرضه وتقاضا ، به منظور قیمت واحد، تلاقی کنند . بازار محل جغرافیایی است که عده ای از افراد را که دادو ستد آنها منجر به ایجاد عرضه وتقاضا و قیمت واحد میشود در خود جمع می نماید.

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٧


سمبل فروهر

سمبل فروهر 

 شکل فروهر (FRAVAHAR) نشان زمان هخامنشیان و شاید روزگاران پیش از هخامنشیان باشد و بر اساس فلسفه و اصول و تعلیمات زرتشت پیامبر درست شده است. 

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳


همسازی فضا و سازه

همسازی فضا و سازه در معماری دوره هخامنشی

بنای معماری محصول مشارکت عناصر عمده ای چون فضا و سازه است که تحت تاثیر عوامل فرهنگی . اجتماعی . علوم فنی و ایستایی اقلیمی و جغرافیایی و طبیعی و مبانی اقتصادی شکل میگیرند . ارتباط نزدیک و گریز ناپذیر دو عنصر یاد شده بر آن داشت تا از زاویه ترکیب این دو به معماری بنگریم . در این نوشتار سعی بر این است که روشی برای مطالعه ترکیبی دو مقوله فضا و سازه ارائه شود و سپس این دو روش برای معماری دوره هخامنشی مورد استفاده قرار گیرد .

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱


شهر، خانه، آرامگاه

مکتب رمزی در معماری آسیای جنوبی و مرکزی

 بررسی معماری در هند مجال و فرصتی برای عقایدی در مورد ارزش های سمبولیک شکل های معماری می دهد که بوسیله مفاهیم شهر، خانه، آرامگاه که با مفاهیم زندگی و جهان به هم پیوسته اند ، اظهار شده است .

ادامه مطلب   
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱