سمبل فروهر

سمبل فروهر 

 شکل فروهر (FRAVAHAR) نشان زمان هخامنشیان و شاید روزگاران پیش از هخامنشیان باشد و بر اساس فلسفه و اصول و تعلیمات زرتشت پیامبر درست شده است. 


گزارش هر یک از قسمتهلی فروهر به شرح زیر است:

1- شکل پیرمرد نشان آنست که فروهر آدمی انسان را مانند پیرمردی جهاندیده و در کمال تجربت و دانایی و پختگی میخواهد.

2- دست راست برافراشته به بالا و جلو نشان توجه به خداوند بزرگ (اهورامزدا) ویا پیمودن راه راست از او پیروی و کامیابی و یاری خواستن است.

3- حلقه دست چپ نمایانگر عهد و پیمان و پایداری در آن است.

4- بالهای گشاده دارای سه طبقه نشان آنست که انسان باید همیشه با اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک به بالا بسوی پیشرفت بیشتر در پرواز باشد و هیچگاه سستی و زبونی و کاهلی را به خود راه ندهد.

5- حلقه میان کمر نمایانگر زمانی است که انسان در میان آن، جا گرفته و بایستی در این جهان با نیروی پارسایی و خداشناسی زندگی کندکه وقتی از دایره روزگار رهایی یافت، فروهر پاکش به بهشت جاودان و جای پاکان و پارسایان رهنمون سازد.

6- دو رشته پیوسته به حلقه کمر نمودار سپنتامینو و انگره مینو (نیکی و بدی) است و باید کوشید که نیروی انگره مینو (بدی) را پشت سر نهاده و در جلو درصدد تحصیل نیروی سپنتامینو (نیکی) بوده تا همواره نیکی را گسترش و بدی را محو نماییم.

7- قسمت زیرین که دامن مانند است و دارای سه طبقه میباشد نشان آنست که با اندیشه بد، کردار بد و گفتار بد مبارزه کرده و آنرا به زیر افکنده و پست و زبون ساخت و بیاری اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بسوی سربلندی و سروری و پیشرفت پرواز نمود. 

  
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳