هدف و ماهیت معماری

 هدف و ماهیت معماری

اولین و شاید اساسی ترین سوالی که برای هر شخصی که با معماری سرو کار دارد پیش می آید این است که : معماری چیست و ماهیت آن کدام است؟

 یافتن پاسخی صحیح برای این سوال برای هر دانشجوی معماری کمکی بزرگ به طی کردن مسیر پیشرفت و تعالی دراین رشته می باشد . برخی از بزرگان این رشته معتقدند که معماری تنها ایجاد فضاست چنانکه فیلیپ جانسون می گوید: « بعضی در جستجوی مفهوم معماری اند. چه مفهومی ؟ معماری تنها ایجاد انواع جدید فضاهاست.»

پیتر آیزنمن می گوید: «کاری که معماران برای مردم انجام می دهند چیزی است جز فکرکردن به عملکرد صرف که ما می دانیم باید انجام دهیم. چیزی بیش از حل مساله سرپناه و ساخت یک مکان .همه ما این کارها را انجام می دهیم ولی کار دیگری هم می کنیم و آنچه که کاری را به یک اثر بزرگ و تاریخی تبدیل می کند همان چیز دیگر است. و این مشکل ترین مساله دنیاست. چون اگر از معماران بپرسید چه چیزی کار را به یک اثر معماری تبدیل می کند خیلی ها نمی توانند به آن پاسخ دهند. »

شاید از این روست که سرانجام کار به آنجا می انجامد که پیترآیزنمن بر خود می بالد که توانسته است خانه ای طراحی کند که آنچنان ضدعملکرد است که صاحب آن که یک ریاضیدان است نمی تواند در آن زندگی کند. چرا که در وسط اتاق خواب آن ستونی قرار دارد که مانع آن می شود که در آنجا تختخواب گذاشت ؟

 


 لوکوربوزیه : معماری بازی استادانه با حجمها در زیر نور است .

ماریو بوتا : معماری چیزی جز ساختن زمین نیست.

پیتر کوک: ARCHITUCTURE IS FUN!!

گوته : معماری موسیقی تجسد یافته است.

آدولف لوس : معماری چیزی نیست جز یادمانها و مقبره ها و از طریق آنهاست که ما تاریخ و فرهنگمان را به یاد می آوریم.

در این میان شاید آشنایی با نظرات معماران باتجربه داخلی و یا معمارانی با فرهنگی نزدیک به فرهنگ ما ، کارگشاتر و کارآمدتر باشد :

بالکریشنا دشی ( معمار هندی معاصر) : معماری پدیده ای منفرد نیست . هنر نقشی مهم در طبیعت دارد . اندیشه ناب بیان شدنی نیست اما سکونتگاههای انسان بیانگر سکونت او در جهان هستند ، پس منشا اثر معماری تنها اندیشه ناب نیست و راز معماری کردن نیز تنها کالبد بخشیدن به باورها نیست. برپاکردن دیوار و ساختن طاق برای تعریف مکان برای کار و سکونت و عبادت ، و دیگر امور زندگی ، نیازمند شناخت اصولی است که از راه آنها اندیشه ناب کالبد می یابد و بدین سان بیان می شود.

نادر اردلان : همیشه تلاش و مبارزه ای برای رسیدن از تاریکی و سنگینی به سبکی و نور وجود داشته است و معماری شاید نوعی پاسخ به این تلاش باشد یعنی از ماده ای بی جان چیزی را بسازیم که از آن ندای آسمانی برآید.

سید هادی میرمیران : معماری فقط فضاست . حجم هم فضاست . حجم را اگر از بیرون نگاه کنیم یک نوع فضا می شود . ما معماری را با حجم می بینیم و با فضا درک می کنیم .

محمدرضا قانعی : هنرمعماری چیزی است فراتر از عملکرد ، سازه و حتی مصالح ساختمانی پدید آورنده فرم و فضا . « معماری » در واقع ، تغییر شکل فضا به شکا هنرمندانه است. وقتی می گوییم هنرمندانه سه مفهوم « ابداع » « سنخیت » و « کمال » را در نظر داریم.

ماخذ:

- مجله معمار شماره19

- مجله معماری و شهرسازی شماره 55-54

- کتاب معماری دیکانستراکشن و معماری دیکانستراکتیویست

  
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠
تگ ها : معماری